Norwegian English German

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 760 93 420 / 995 16 132

Eldretur 2014

Med seniorene på busstur

Tekst: Hans Trodal. Foto: Edith Eriksen
Et stort antall pensjonister deltok på eldrerådets busstur gjennom Flakstad.