Norwegian English German

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Aktivt eldreråd i Flakstad

I hver kommune skal det være et eldreråd som velges av kommunestyret for valgperioden, og være et rådgivende organ og uttale seg om alle saker som gjelder levevilkårene for eldre.

Les mer …

Lofotkraft legger nye sjøkabler på fire plasser

– Akkurat nå legger vi sjøkabel fra Vareide over Flakstadpollen. Dette er en milepæl – og en viktig del av Lofotkrafts bygging av nytt strømnett i hele Lofoten, sier Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft.

Les mer …

Søker på nytt for Ramberg om status som typisk turiststed

Tirsdagens kommunestyremøte ga ordfører Hans Fredrik Sørdal klarsignal til å søke på nytt om at Ramberg får status som typisk turiststed. Her kommer et innlegg fra en svensk turist som kanskje kan kan brukes som vedlegg til den nye søknaden.

Les mer …

Kanskje på tide å foreta opprydding

Lofoten brann- og redningsvesens avdeling i Flakstad hadde øvelse 10. mai like ved veien til dypvannskaia på Ramberg. Fremdeles i dag, 14. juni, ligger to forlatte bilvrak som etterlatenskaper etter denne øvelsen.

Les mer …