Norwegian English German

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 760 93 420 / 995 16 132

Johannespasjonen i Flakstad kirke

Når vi nå går inn i den stille uke inntar musikere og sangere fra fjern og nær Flakstad for å gå igang med innstuderingen av Georg Gebels Johannespasjon.

Napp havn 2014

Nappelevene lærte om kystkultur

Tekst og foto: Eli Folden
Napp oppvekstsenter har de siste ukene hatt fokus på Napp som fiskevær og litt om kystkultur og muligheter innenfor fiske.

NAV-ansatte 2007

Beholder NAV-kontoret i Flakstad

Bildet er fra opprettelsen av NAV-kontoret i 2007. Foran felles leder ved Vestlofotkontorene Elisabeth Pleym Olsen, bak fra venstre: Lena Pettersen, Lisbeth Lennertsen, Anne Britt Hagen Lunde og Solveig Solli.

Flertallet på 9 i kommunestyret sørget for at NAV-kontoret fortsatt skal bestå som eget kontor i Flakstad.