Norwegian English German

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 760 93 420 / 995 16 132

God påske

Vi tar imot nyhetsstoff også i løpet av påsken!

NAV-ansatte 2007

Beholder NAV-kontoret i Flakstad

Bildet er fra opprettelsen av NAV-kontoret i 2007. Foran felles leder ved Vestlofotkontorene Elisabeth Pleym Olsen, bak fra venstre: Lena Pettersen, Lisbeth Lennertsen, Anne Britt Hagen Lunde og Solveig Solli.

Flertallet på 9 i kommunestyret sørget for at NAV-kontoret fortsatt skal bestå som eget kontor i Flakstad.

Johannespasjonen i Flakstad kirke

Når vi nå går inn i den stille uke inntar musikere og sangere fra fjern og nær Flakstad for å gå igang med innstuderingen av Georg Gebels Johannespasjon.