Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Lofotkraft øker nettleien

Lofotkraft hever nettleien i gjennomsnitt med 2,2 øre/kWh fra og med 1. januar 2018. Gjennomsnittlig nettleie-tariff blir da 49,6 øre/kWh (4,6 % prisstigning). Økningen i nettleie skyldes

i hovedsak økningen i kostnader for tilknytning til sentralnettet (2 øre/kWh). Dette skyldes de store investeringene som Statnett gjør i sentralnettet. 
For en husholdningskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh utgjøre økningen i nettleien med 2,2 øre/kWh 440 kr i året, eller ca. 37 kroner per måned.