Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Generalforsamlinger i Lofotkraft

Foto: Espen Mortensen, Lofotkraft
Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten.

Eierforholdet har følgende fordeling: Røst 2%, Værøy 3%, Moskenes 6,5%, Flakstad 6,5%, Vestvågøy 41% og Vågan 41%. De operative virksomheter er organisert i datter- og deleide selskaper av Lofotkraft Holding AS.

25. mai ble det avholdt generalforsamling i Lofotkraft Holding AS og Lofotkraft AS. Forrige års regnskap med noter og beretning ble enstemmig godkjent i begge selskaper. Genralforsamlingen i Lofotkraft Holding AS vedtok et ordinært utbytte på kr. 10 mil i tillegg til det ekstraordinære utbyttet på 18 mill. kr, som ble vedtatt utbetalt i forbindelse med KLPs inntreden i Lofotkraft AS i november 2017. Det blir ikke tatt ut utbytte fra nettselskapet, Lofotkraft AS, som det ikke har vært gjort siden 2006.

Fra Flakstad kommune ble Einar Benjaminsen med Stein Iversen som vara valgt til styremedlem i konsernstyret i Lofotkraft Holding As for 2 år.

– 2017 har vært preget av et meget høyt aktivitetsnivå og konsernet har totalt investert 367 millioner kroner. Av dette er det investert 332,5 millioner i komponenter i ledningsnett, 15,8 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, 3,1 millioner i produksjonsvirksomheten, og 15,5 millioner kroner i øvrige virksomheter.

– Nettvirksomheten i Lofotkraft AS har et overskudd etter skatt på 32,3 millioner kr i 2017, mot et overskudd på 63,9 millioner kr i 2016. Gjennom 2016 ble det gjennomført en omfattende prosess for å få på plass en strategisk finansiell medeier i nettvirksomheten. Som et resultat av dette ble det i november 2016 gjennomført en rette emisjon i Lofotkraft AS mot Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap (KLP) tilsvarende 15% av aksjene i selskapet.
Konsernets bokførte totalkapital utgjorde pr. 31.12.2017 kr. 1 840 millioner, med en egenkapitalandel på 44 %, heter det i en pressemelding fra selskapet.