Norwegian English German
A- A A+

Send stoff eller tips oss! Kontakt: redaksjon@flakstadnytt.no Tlf. 995 16 132

Flakstad kommune vil opprette en årlig Ildsjelpris

I dagens formannskapsmøte skulle medlemmene ta stilling til om det skal settes av 5.000 kroner årlig til en "Frivillighetspris". Beløpet ble øket til 10.000 kroner og fikk navnet "Ildsjelprisen".

Marit Stokvik Johansen (Sp) fikk enstemmig støtte til forslaget om å forhøye prispengene til 10.000 kroner, og kalle den Ildsjelprisen». Johansen mente prisnavnet ville signalisere at den skal favne bredt, og inkludere ulike typer av frivillig arbeid. Det endelige vedtaket ble at dagens Kulturpris omgjøres til Ildsjelprisen og at gjeldende vedtekter revideres i henhold til den nye prisen. Rådmannens forslag til vedtekter for "Frivillighetsprisen" vil derfor utgå.

Rådmannens forslag til utdeling av Frivillighetsprisen var følgende:

Formål
Frivillighetsprisens mål er å synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Den er ment som en oppmuntring til å skape engasjement omkring frivillighet, og som en anerkjennelse og verdsetting av de som legger i en ekstra innsats for samfunnet rundt seg.

Kriterier for utvelgelse
Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Hvem kan nominere?
Alle med tilknytning til Flakstad kommune kan nominere en kandidat til Frivillighetsprisen.

Hvis forslaget blir vedtatt vil prisen bli utdelt for første gang i år. Formannskapet tar avgjørelsen etter forslag fra administrasjonen. Ordfører deler ut prisen, diplom og gavesjekken på 5.000 kroner.